En liten plats på jorden, men en stor plats för oss som bor här och för er alla som besöker byn.

Önneköp som ortnamn påträffas redan runt 1570 och var då belägen strax norr om dagens by. Under 1800-talet flyttade byn till den nuvarande platsen, byn började blomstra och blev en viktig handelsplats med många handlare, banker och postkontor.

Må hända att det är en liten by på ca: 220 personer, men här finns det mesta och lite till. Företagsverksamheten blomstrar och utvecklingen i bygden expanderar i takt med att nya människor flyttar hit och håller byn levande, vilket man även ser i skolan där elevantalet stiger konstant.
Byn är även känd för sitt engagemang i föreningsliv och gemensamma aktiviteter vilket får klimatet i byn att vara på topp. Vi finns till för varandra och vi tar hand om varandra och inte minst, vi respekterar varandra. 

Önneköp

Önneköp - en republik

Jämtland utropade sig som egen republik och då tyckte folket i bygden att det kan vi också göra och så gjordes det. 2004 utropade sig även Önneköp som egen republik och presenterade både flagga, valspråk, ministrar och en hemlig armé. Hederspresident i den nya republiken blev Jämtlands egen president Ewert Ljusberg. Det var ju han som inspirerade byborna att bryta sig loss ur "svenskstyret". Flaggan, en symbol för "frihet" där Jämtlands blåvitgröna del visar på vår gemenskap och den rödvita delen är Önneköp där kaffekoppen och göken är av stor betydelse. Kaffegöken är givetvis Önneköps nationaldryck.Önneköp är även upptagen i "Atlas Obscura" som enligt de själva skriver: "Our mission is to inspire wonder and curiosity about the incredible world we all share."


Önneköp ansöker om OS - 2030

Vi vill gärna anordna både sommar-OS och vinter-OS samtidigt 2030, sommar OS i oktober och vinter-OS i november, och sen ska vi ha ett rejält gille.
Detta sa Kulturministern Arnold Wernersson i oktober 2019 efter det att en ministerdelegation skrivit och skickat in en ansökan till IOK, Internationella Olympiska Kommittén, 


Det blev en väl detaljerad skrivelse på fyra sidor som skickades in till IOK, att de sedan inte har bemödat sig att svara är lite dåligt kan man tycka. 


Ansökan i sin helhet här:

Önneköp får besök av irländskt filmteam

2017 fick de irländska filmarna i NOMAD, Aaron Chalke, Diarmaid Keane och Brian Collins syn på mikronationen Önneköp på landsbygden i Sverige,


De blev givetvis nyfikna och reste hit för att göra en resedokumentering. Det blev en resa som de sent skall glömma och som Diarmaid sa efteråt; inget kommer att toppa Önneköp.


                                        Se filmen här.